Γενικές πληροφορίες για τα μαθήματα

 

Όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές εγγράφονται τον Σεπτέμβριο, αλλά οι μισοί απ΄ αυτούς παρακολουθούν το χειμερινό εξάμηνο σπουδών (με έναρξη τον Σεπτέμβριο) και οι υπόλοιποι το εαρινό εξάμηνο (με έναρξη τον Φεβρουάριο). Έτσι, οι φοιτητές είναι οργανωμένοι με βάση τα εξάμηνα σπουδών.
Ένας/μία  φοιτητής/τρια κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της, μπορεί να επιλέξει τα μαθήματα για το κάθε εξάμηνο σπουδών. Συνήθως, όλοι οι φοιτητές επιλέγουν τα μαθήματα του τυπικού εξάμηνου.

Όλα τα μαθήματα διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
(α) Τα γενικά υποχρεωτικά μαθήματα είναι τα μαθήματα υποδομής και τα βασικά μαθήματα της εκπαίδευσης του/της Βρεφονηπιοκόμου.
(β) Τα κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα είναι κατηγοριοποιημένα σε ομάδες των δύο ή τριών μαθημάτων. Kάθε φοιτητής/τρια επιλέγει το ένα απ' αυτά.
(γ) Τα προαιρετικά μαθήματα είναι μαθήματα γενικής μόρφωσης.