Γενικές πληροφορίες για τις σπουδές

Οι βασικές σπουδές στο Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας διαρκούν οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών ή τέσσερα (4) ακαδημαϊκά χρόνια, στα οποία περιλαμβάνονται oι έξι μήνες πρακτικής άσκησης.  Κάθε ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο σπουδών και περιλαμβάνουν: