Σίτιση- Στέγαση – Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αιτήσεις για τη στέγαση στις φοιτητικές εστίες, την παροχή στεγαστικού επιδόματος από το κράτος και τη σίτιση στο εστιατόριο της σχολής. Οι φοιτητές, που τελικά παίρνουν δικαιώματα σίτισης, στέγασης ή του επιδόματος, επιλέγονται με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Τα δικαιολογητικά που ζητούνται συνήθως είναι το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Με επιπλέον μόρια επιδοτούνται οι πολύτεκνοι καθώς και κάποιες άλλες περιπτώσεις, όταν συνδέονται από τα ανάλογα δικαιολογητικά βεβαίως.
Με βάση τα παραπάνω δικαιολογητικά οι φοιτητές του ΤΕΙ δικαιούνται στέγαση στις Φοιτητικές Κατοικίες.
Για τη στέγαση φοιτητών λειτουργούν δυο συγκροτήματα κατοικιών. Η Φοιτητική Εστία που βρίσκεται στο λόφο Περίβλεπτου (τηλ. 26510-42051, 43804), δυναμικότητας 500 περίπου κλινών, αρμοδιότητας του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας και οι κατοικίες ανήκουν στη Φοιτητική Λέσχη του Πανεπιστημίου και βρίσκονται στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης (τηλ. 26510-95467), δυναμικότητας 640 κλινών.