ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


Σ.Ε.Υ.Π.   

 

Διευθυντής    ΣΕΥΠ

  50701

Γραμματεία    ΣΕΥΠ

  50702

Γραμματέας    ΣΕΥΠ

  50703

FAX    Σ.Ε.Υ.Π.

  50734

Τμήμα    Βρεφονηπιοκομίας

 

Γραμματεία    Βρεφονηπιοκομίας

  50711/14

FAX    Βρεφονηπιοκομίας

  50731

Προϊστάμενος    Βρεφονηπιοκομίας

  50721/28

Βρυώνης    Γεώργιος

  50739

Δήμας    Κωνσταντίνος

  50737

Καραβίδας    Κωνσταντίνος

  50738

Μάντζιου    Στρατούλα

  50741

Παπασπύπου    Σπυρίδων

  50740

Βιβλία    Βρεφονηπιοκομίας

  50742

Γραφείο    Πρακτικής Άσκησης

  50743 /744

Εργαστηριακοί    συνεργάτες

  50745

Τμήμα    Λογοθεραπείας

 

Γραμματεία    Λογοθεραπείας

   50712

Γραμματεία    Λογοθεραπείας

   50750

Προϊστάμενος    Λογοθεραπείας

   50722

Κλινική    Λογοθεραπείας

  50754

FAX    Λογοθεραπείας

  50732

Εργαστήριο    Η/Υ

  50753

Ζιάβρα    Ναυσικά

  50727

Κιάμου    Ειρήνη

  50751

Τόκη    Ευγενία

  50720

Βιβλία-Φωτοτυπίες   

  50752

Τμήμα    Νοσηλευτικής

 

Γραμματεία    Νοσηλευτικής

  50713

Γραμματεία    Νοσηλευτικής

  50770

Γραμματεία    Νοσηλευτικής

  50771

FAX    Νοσηλευτικής

  50733

Προϊστάμενος    Νοσηλευτικής

  50723

Γιωτάκη    Ελένη

  50772

Γκαλπακιώτης    Μιχαήλ

  50773

Γρίβα    Ευαγγελία

  50772

Θωμαΐδης    Γιώργος

  50775

Κανάρης    Χρήστος

  50773

Καραμάνος    Πέτρος

  50775

Παπαδημητρίου    Ευάγγελος

  50773

Τόκης    Ιωάννης

  50777

Εργαστήρια    Νοσηλευτικής 1

  50780

Εργαστήρια    Νοσηλευτικής 2

  50781

Εργαστήρια    Νοσηλευτικής (Παπαγιαννοπούλου)

  50782

Εργαστήριο    Καραμάνου

  50724

Γραφείο Προϊσταμένου    Νοσηλευτικής (Ματσούλη Λευκοθέα)

  50726

Κέντρο    Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής

 

Γείτονας    Δημήτριος

  50760

Γκιώκα    Καλλιόπη

  50761

Σιούτη    Πελαγία

  50762

Βιβλιοθήκη   

 

Βιβλιοθήκη   

  50763

Γκουνταβά    Ευφροσύνη

 

Γραφείο    Διασύνδεσης

 

Αμαριανού    Πέγκυ

  50765

Γιούλτσεν    Βενιαμίν

  50766

Δάλλα    Έφη

  50767

Κέντρο    Δικτύων

 

Πλαχούρας    Κώστας

  50705

Διάφορα   

 

Φωτοτυπείο   

  50768

Γραφείο    Καθαριστριών

  50769

Φύλακες   

  50790

Κυλικείο   

  50791

Εστιατόριο   

  50792