Υγειονομική Περίθαλψη

Όσοι φοιτητές δεν είναι ασφαλισμένοι σε κάποιο κρατικό ασφαλιστικό φορέα έχουν δικαίωμα να ασφαλιστούν ως σπουδαστές του Τ.Ε.Ι. Το βιβλιάριο υγείας εκδίδεται από τη γραμματεία μετά από αίτηση. Οι κάτοχοί του εξετάζονται ή νοσηλεύονται δωρεάν στα δημόσια νοσοκομεία, ενώ πληρώνουν στα περισσότερα φαρμακεία ολόκληρη την τιμή των φαρμάκων.