ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 1. http://www.apa.org (American Psychological Association):  Η μεγαλύτερη επιστημονική και επαγγελματική ένωση στο χώρο της ψυχολογίας.
 2. http://www.psychology.org : Εγκυκλοπαίδεια με πληροφορίες γραμμένες από έγκυρους ερευνητές και επαγγελματίες στο χώρο της ψυχολογίας και ιεραρχική ανάπτυξη ιστοτόπων που σχετίζονται με την επιστήμη της ψυχολογίας.
 3. http://www.mentalhealth.org : Πληροφορίες για την ψυχική υγεία από το United Sates Department of Health and Human Services.
 4. http://www.eabct.com  (European Association for Behavioral and Cognitive Therapy): Οργανισμός κοινής πρωτοβουλίας που συνδέει ένα μεγάλο αριθμό επαγγελματικών ενώσεων από 24 ευρωπαϊκές χώρες.
 5. http://keirsey.com : Η θεωρία του David Keirsey για τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα.
 6. http://nccic.org (National Child Care Information Center): Εθνικός οργανισμός  και κέντρο τεχνικής υποστήριξης των ΗΠΑ που φέρνει σε επαφή γονείς, ερευνητές, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ευρύτερο κοινό και παρέχει πληροφορίες για την εκπαίδευση και την φροντίδα στην προσχολική ηλικία.
 7. http://www.netkids.gr : Ιστοσελίδα που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας με παιχνίδια, τεστ γνώσεων κλπ.
 8. http://w3.gorge.net/cannon/early.html : Σύνδεσμοι προσχολικού περιεχομένου
 9. http://www.nfer.ac.uk (National Foundation for Education Research). : Βρετανικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1946 με σκοπό την έρευνα στο χώρο της εκπαίδευσης.
 10. http://www.psycline.orh : Οδηγός περιοδικών στο χώρο της ψυχολογίας και των κοινωνικών επιστημών.
 11. http://www.e-yliko.gr : Η εκπαιδευτική πύλη του Υπουργείου Παιδείας.
 12. http://www.eled.auth.gr/reds (Research Group on Exclusion and Dominance Structures-REDS): Ομάδα έρευνας του αποκλεισμού και των δομών εξουσίας με ενδιαφέροντα άρθρα για το ρατσισμό, τη μετανάστευση, τον κοινωνικό αποκλεισμό κ.ά.
 13. http://www.ekke.gr  : Η ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Ερευνών
 14. http://www.pi-schools.gr : Η ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
 15. http://www.auth.gr/virtualschool/ : Ενδιαφέροντα άρθρα από μια περιοδική έκδοση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που κατά πάσα πιθανότητα δεν συνεχίζεται αφού τα τελευταία άρθρα χρονολογούνται από το 2003.
 16. http://www.eric.ed.gov (The Educational Resources Information Center): Η μεγαλύτερη στον κόσμο βάση δεδομένων στο χώρο της εκπαίδευσης, που χρηματοδοτείται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικών Επιστημών των ΗΠΑ.

Συναφή εκπαιδευτικά τμήματα :
http://www.teiath.gr/seyp?early_childhood_education/index.html (ΤΕΙ Αθήνας-Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας)
http://www.teith.gr/cgi-bin/stbrefonipiokomias.cgi (ΤΕΙ Θεσσαλονίκης-Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας)
http://www.auth.gr/nured (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Τμήμα Επιστημών και Προσχολικής Αγωγής και Εκαπίδευσης)
http://www.ecd.uoa.gr (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία)
http://www.rhodes.aegean.gr/tepaes/  (Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού)
http://www.sed.uth.gr (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος)-Τμήμα Ειδικής Αγωγής)
http://www.ece.uth.gr (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Αγωγής)