Φοιτητικοί σύλλογοι


Όλοι οι φοιτητές δικαιούνται να εγγράφονται μέλη του Φοιτητικού Συλλόγου της Σχολής, που λειτουργεί σύμφωνα με το νόμο και είναι αναγνωρισμένος από το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων.
Εκπρόσωποι των φοιτητών μετέχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στα συλλογικά όργανα του Τ.Ε.Ι.