Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου Φοιτητικό Εισιτήριο

Το Ειδικό Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου (Π.Α.Σ.Ο.) ισχύει για όλο το χρόνο (1η Σεπτεμβρίου – 31 Αυγούστου) και για τα 6 συνολικά χρόνια φοίτησης.
Σε περίπτωση απώλειας του δελτίου χορηγείται νέο, δυο μήνες μετά τη δήλωση απώλειας του δελτίου, που πρέπει να γίνει στη Γραμματεία του Τμήματος.
Η έκπτωση που παρέχεται στους φοιτητές για τις αστικές, υπεραστικές, σιδηροδρομικές, αεροπορικές (Ο.Α.) και θαλάσσιες συγκοινωνίες είναι 25% .
Το δελτίο κατατίθεται στη Γραμματεία της Σχολής πριν την ορκωμοσία του φοιτητή.
Δεν δικαιούνται της παροχής αυτής οι φοιτητές που γράφτηκαν με κατάταξη ως πτυχιούχοι άλλων Α.Ε.Ι.