Για το δρυμ μας η ηλεκτρονικ καταγραφ στοιχεων για την αξιολγηση των ακαδημακν μονδων για το χειμεριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2013-2014 αρχζει στις 25 Νοεμβρου και ολοκληρνεται στις 7 Φεβρουαρου 2014. Σας ενημερνουμε τι η σνταξη των ερωτηματολογων και των απογραφικν δελτων των μαθημτων συμπληρνονται μεταξ της 8ης και 10ης εβδομδας διδασκαλας του μαθματος.

Η συμμετοχ των φοιτητν και των διδασκντων στη διαδικασα αξιολγησης εναι πολτιμη και μπορε να αναδεξει σημεα που χρζουν βελτωσης. Η αξιολγηση εναι αννυμη και καννα στοιχεο δεν τηρεται στο σστημα που να μπορε να συνδσει το χρστη με τις απαντσεις που δωσε.

Σας υπενθυμζουμε τι: