Καλώς ήρθατε στο δίκτυο του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας. Το Τμήμα μας έχει ως αποστολή να εκπαιδεύει και να καταρτίζει στελέχη εφαρμογής σε θέματα αγωγής και φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, με βάση τις επιστημονικές, παιδαγωγικές και ψυχολογικές γνώσεις. 
Περισσότερες πληροφορίες:

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών, πτυχιούχος καθίσταται ο φοιτητής που: 
α) έχει παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα και έχει συγκεντρώσει 240 διδακτικές μονάδες ECTS,
β) έχει εγκριθεί η πτυχιακή του εργασία και
γ) έχει περατώσει την πρακτική του άσκηση στο επάγγελμα.
Περισσότερες πληροφορίες:


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ


Ανακοίνωση για την Πρακτική ’σκηση του Εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2013-2014 (επανάληψη στο ορθό 5/2/2014)


Ανακοινώσεις για την Εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου (1η ανακοίνωση, 2η ανακοίνωση)


Ανακοίνωση για συμπληρωματικά εργαστήρια στα μαθήματα Συμβουλευτική Ψυχολογία & Θεατρικό Παιχνίδι (ενημέρωση 4/2/2014)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ


Ύλη εξετάσεων μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2013-2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΜΙΣΘΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ


Κατατακτήριες Εξετάσεις ακ. έτους 2013-2014


Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013 και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014.
Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουνΤετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013.
Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.
Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών ή είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δε δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα


Συμπλήρωση Ερωτηματολογίων και Απογραφικών Δελτίων των μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2013-2014 (αφορά φοιτητές και διδάσκοντες) - Παράταση συμπλήρωσης μέχρι 7 Φεβρουαρίοτ 2014

Συνεργαζόμενοι Παιδικοί Σταθμοί για Πρακτική ’σκηση

Στα πλαίσια ενημέρωσης των φοιτητών /τριών του τμήματος Προσχολική Αγωγής, εν όψει  της επικείμενης πρακτικής άσκησης του  εαρινού  εξαμήνου 2014 ,σας κοινοποιούμε  τον  πίνακα, ο οποίος  απαρτίζεται από παιδικούς σταθμούς που έχουν συνεργαστεί με το Τμήμα μας, είναι δε  ενδεικτικός και όχι υποχρεωτικός για τους φοιτητές του τμήματος μας- η τελική επιλογή είναι δική τους. Ο παιδικός σταθμός που θα  σας αποδεχθεί , θα  δεσμεύεται παράλληλα  για την ασφάλιση και την αποζημίωση σας κατά την διάρκεια της πρακτικής σας άσκησης.

Γραφείο Πρακτικής ’σκησης
Τμ. Προσχολικής Αγωγής


Πληροφορίες και σημειώσεις για το μάθημα Μεθοδολογία της Έρευνας (στην ίδια σελίδα μπορείτε να δείτε και την ύλη των εξετάσεων)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ


Διευκρινίσεις για τη μέγιστη διάρκεια σπουδών & την απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας

Απώλεση φοιτητικής ιδιότητας φοιτητών που έχουν εγγραφεί το ακ. έτος 2003-04 ή παλαιότερα


«ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ» λόγω μη ανανέωσης εγγραφής


Διευκρινίσεις σχετικά με τις αλλαγές που προκύπτουν από την αλλαγή του Προγράμματος Σπουδών


Eπανέναρξη λειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης στα Ιωάννινα